Periaatteet ja arvot

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto työskentelee tämän oikeuden toteuttamiseksi yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. 

MLL:n toiminnan perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta, joka vastaa lapsiperheiden tarpeisiin. MLL:n vapaaehtoistoimintaan osallistuu vuosittain yli 26 000 vapaaehtoista, jotka tekevät noin 900 000 tuntia lasten hyväksi. MLL:n 556 paikallisyhdistyksiin kuuluu 87 000 jäsentä. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 10 piirijärjestöä.

MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

ARVOT

 • Lapset ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Suvaitsevaisuus
 • Ilo

TOIMINTAPERIAATTEET

 • Lapsen näkökulman huomioonottaminen
 • Vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuus
 • Tekemisen riemu
 • Avoimuus
 • Yhteistyöhakuisuus
 • Näkyvyys
 • Riippumattomuus
 • Hyvä talouden hoito

TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT

 • Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen
 • Jokaisella lapsella on hyvä ja onnellinen arkiympäristö
 • Vanhemmuus ja kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea
 • Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja
 • Lapsuuden tueksi vahvistuu sukupolvien ketju