Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto työskentelee tämän oikeuden toteuttamiseksi yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. 

MLL:n toiminnan perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta, joka vastaa lapsiperheiden tarpeisiin. MLL:n vapaaehtoistoimintaan osallistuu vuosittain yli 26 000 vapaaehtoista, jotka tekevät noin 900 000 tuntia lasten hyväksi. MLL:n 556 paikallisyhdistyksiin kuuluu 87 000 jäsentä. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 10 piirijärjestöä.

MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.