Lapset ensin -keräys

Kevätilo-keräys eli nyt uudella nimellä "Lapset ensin" -keräys on MLL:n vuosittainen, koko liiton yhteinen keräys. Keräys järjestetään lipaskeräyksenä keväisin.

Kevätilon sanoma on Turvallinen lapsuus jokaiselle. Kevätilo-keräys muistuttaa siitä, että jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, iloon ja turvaan ja että MLL auttaa vanhempia kasvattamaan ja suojelemaan lapsia sekä iloitsemaan heistä.

Kevätilo-keräyksen kohde päätetään kullekin vuodelle erikseen tai varat käytetään yleiseen paikallisyhdistyksen toimintaan.