Arvot

ARVOT

 • Lapset ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Suvaitsevaisuus
 • Ilo

TOIMINTAPERIAATTEET

 • Lapsen näkökulman huomioonottaminen
 • Vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuus
 • Tekemisen riemu
 • Avoimuus
 • Yhteistyöhakuisuus
 • Näkyvyys
 • Riippumattomuus
 • Hyvä talouden hoito

TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT

 • Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen
 • Jokaisella lapsella on hyvä ja onnellinen arkiympäristö
 • Vanhemmuus ja kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea
 • Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja
 • Lapsuuden tueksi vahvistuu sukupolvien ketju